Tiết kiệm điện: Hình ảnh người dân trong chung cư đem nồi cơm điện ra hành lang cắm gây tranh cãi gay gắt