tiết kiệm: Tiết kiệm tối đa chi phí xây, tường nhà tôi nứt liên tục