Tiền tiết kiệm: Khách nữ báo 1,5 tỷ đồng tiền gửi 'biến mất', đại diện ngân hàng: 100% do khách rút