tiền mừng: Nhận được thiệp mời cưới qua inbox, bạn cũ liền gửi tiền mừng bằng 'ảnh minh hoạ'