Tiền ảo bitcoin: Sàn giao dịch 'phát không' 20 nghìn tỷ USD giá trị tiền ảo