Tiền ảo bitcoin: Bitcoin đóng vai trò gì trong vụ lừa đảo 15.000 tỷ đồng?