Tiền ảo bitcoin: Bitcoin lại lao dốc vì 32 triệu USD bị đánh cắp