Tiền ảo bitcoin: Trộm 1 triệu USD giá trị tiền mã hóa chỉ bằng số điện thoại