tiền ảo: Bitcoin tăng hơn 700 USD chỉ trong 3 giờ

  • Bitcoin tăng hơn 700 USD chỉ trong 3 giờ

    Bitcoin tăng hơn 700 USD chỉ trong 3 giờ

    Sau một tuần giảm mạnh, Bitcoin cùng hàng loạt đồng tiền số khác như Ripple, Ethereum, Litecoin đều "xanh" trở lại với mức tăng trên 10%.

  • Một thành phố ở Mỹ cấm đào Bitcoin

    Một thành phố ở Mỹ cấm đào Bitcoin

    Người dân thành phố Plattsburgh thuộc bang New York (Mỹ) đã gây sức ép khiến hội đồng thành phố thông qua lệnh cấm kéo dài 18 tháng với hoạt động "đào" tiền ảo.