tiêm kích Mỹ: Mỹ chấm dứt lệnh cấm bay toàn cầu của siêu tiêm kích F-35