tiêm kích Mỹ: Tranh cãi về màn so tài bí mật giữa 'Thần Sấm' và 'Tia chớp' Mỹ