Thủy quân lục chiến: [ĐỒ HỌA] Mỹ đem trực thăng siêu dị sang chiến trường Syria