thúy hạnh: Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em: Sức khỏe ông Thủy giờ ra sao?