Thưởng Tết: Những thằng con trai hiếm hoi trong lớp Văn thường làm gì: Tết tóc cho các bạn nữ!