thương nhớ ở ai: Hạnh của 'Thương nhớ ở ai': Từng bị thầy giáo quấy rối tình dục