thượng đỉnh Mỹ - Triều: Ông Kim Jong-un gửi thư cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam