thượng đỉnh IMC: Cách chính phủ Singapore tiếp đãi hàng nghìn người không tốn một xu