Thuế nhập khẩu ô tô: 5 mẫu ô tô hưởng thuế nhập khẩu 0% đang bán ra thị trường VN