thuế môi trường: Tăng thuế môi trường xăng dầu sẽ 'khó kiểm soát tình hình'

  • Tăng thuế môi trường xăng dầu sẽ 'khó kiểm soát tình hình'

    Tăng thuế môi trường xăng dầu sẽ 'khó kiểm soát tình hình'

    Theo Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại Nguyễn Văn Giàu, hiện đang là thời điểm áp dụng tăng lương, lại vào mùa mưa bão, học sinh chuẩn bị nhập học, rồi cả chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc… Chính vì vậy, nếu thời điểm áp dụng tăng như đề xuất của Chính phủ sẽ gây tác động rất lớn, khó kiểm soát được tình hình.

  • Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

    Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa biểu quyết thông qua việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.