thuế môi trường: Bộ Công thương đồng tình với kiến nghị giảm thuế môi trường xăng E5