Thực phẩm chức năng: Vinaca bị thu hồi chứng nhận Top 10 Thương hiệu hàng đầu VN