Thực phẩm chức năng: Không cần thực phẩm chức năng, chỉ áp dụng những điều này, máu trong cơ thể ắt 'tự sạch'