thực nghiệm Petrolimex: Toàn cảnh cuộc thực nghiệm đổ xăng giữa Petrolimex và lái xe ôtô khiếu nại