Thủ tướng thăm New Zealand: Nhà lãnh đạo trẻ nhất APEC: Luồng gió mới của 'ngôi sao nhạc rock'