Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới viếng cố TT Phan Văn Khải