Thủ tướng New Zealand: Thủ tướng New Zealand bị chỉ trích chuyến bay 'khó đỡ' để chăm con