Thủ tướng Đức: Lý do Đức từ chối tham gia liên minh không kích Syria