Thủ tướng Đức: Ông Donald Trump 'đòi nợ' Thủ tướng Đức 1 nghìn tỉ USD