Thủ tướng chính phủ: Thủ tướng: Không phát triển chung cư cao tầng ở khu trung tâm