Thủ tướng Canada: Duterte nói Trudeau 'xúc phạm' khi hỏi về cuộc chiến ma túy