Thủ tướng Ardern: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với thủ tướng New Zealand