Thu thuế Uber: Uber đã nộp đủ 53,6 tỷ đồng bị truy thu cho Cục Thuế TP.HCM