Thu thuế Uber: Thứ trưởng Tài chính: Sẽ tiếp tục cưỡng chế truy thu thuế Uber