Thu thuế Grab: Bộ Tài chính bác khiếu nại của Uber về khoản thuế hơn 66,6 tỷ