thủ đô Syria: Nhịp sống ở thủ đô Syria sau không kích của Mỹ