thủ đô Syria: Quân đội Syria quét sạch phiến quân quanh thủ đô Damascus