thú chơi cây cảnh: Theo chân 'thợ săn' quất héo đi xin cây về trồng lại, đợi 'hái tiền'