thông tin sai sự thật: Sự thật việc 'Đường lên đỉnh Olympia' bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử