thời trang 2018: Show mới của Gucci 'dị' quên lối về: Người mẫu ôm... thủ cấp để catwalk, kẻ lại vác nguyên con rồng