thời trang: Mặc jeans thôi mà chân dài cả tấc, chẳng trách Hà Tăng có mỗi chiếc quần cả 3 năm vẫn diện đi diện lại