Thời tiết khắc nghiệt: Đây là lý do khẳng định mùa đông năm nay sẽ khắc nghiệt hơn