Thời tiết khắc nghiệt: Cảnh báo khẩn về nắng nóng ở Sài Gòn