Thói quen hại sức khỏe: Thói quen dùng tăm bông lấy ráy tai gây hại ra sao?