thoát chết thần kỳ: Người đàn ông Mỹ thoát chết nhờ đấm vào mang cá mập