thoát chết thần kỳ: Người đàn ông trở về từ cõi chết sau 18 giờ tim ngừng đập