Thiếu Oxy: Hà Nội: Hàng trăm người mắc kẹt tại hầm gửi xe trung tâm thương mại Artemis