thiên vương Quách Phú Thành: 'Tứ đại thiên vương' lẫy lừng châu Á: Người chung thuỷ với mối tình hàng chục năm, kẻ thay bồ như thay áo