Thiên long bát bộ: Tạo hình dàn diễn viên 'Thiên long bát bộ 2019' bị chê già và xấu