Thiên long bát bộ: Dàn sao "Thiên long bát bộ" sau 20 năm: Kẻ hát quán bar, người đi bán bảo hiểm