thị trường xuất khẩu: Vì sao giá ô tô sản xuất trong nước vẫn cao hơn xe nhập khẩu từ ASEAN?