thị trường tiền ảo bitcoin: Tiền ảo nối tiếp chuỗi ngày đen tối, Bitcoin còn hơn 6.000 USD