thị trường ô tô: Ế nặng hàng vạn chiếc: Bán giá chát, buôn ô tô nguy cơ phá sản