Thị trường nhà đất: Nhà đầu tư nên rút tiền khỏi chứng khoán để lao vào cơn sốt đất đất nền