thị trường lúa gạo: Xuất khẩu gạo tăng rất mạnh

  • Xuất khẩu gạo tăng rất mạnh

    Xuất khẩu gạo tăng rất mạnh

    Xuất khẩu gạo trong quý 1 năm nay biến động liên tục, sau khi tăng mạnh trong tháng đầu năm, thì tháng 2 sụt giảm, tuy nhiên sang tháng 3/2018 tăng mạnh trở lại, tăng 93,9% so với tháng liền trước, đạt 658.818 tấn, kim ngạch cũng tăng trên 100%, đạt 338,44 triệu USD. Giá gạo xuất khẩu tháng 3 tăng 3,3%, đạt 513,7 USD/tấn.

  • Trong hôm nay phải báo cáo Thủ tướng giải pháp vực dậy thị trường lúa gạo

    Trong hôm nay phải báo cáo Thủ tướng giải pháp vực dậy thị trường lúa gạo

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu không có đột phá về thị trường, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2016 từ kế hoạch 6,5 triệu tấn sẽ giảm mạnh còn khoảng 5,7 triệu tấn theo đường chính ngạch.