Thi thể người đàn ông: Tìm thân nhân cho nạn nhân mất đầu, thi thể kẹt vào hốc đá