Thi thể người đàn ông: Vụ thi thể người đàn ông đang phân hủy bị giấu trong bụi cỏ ven đê: Trên đầu có vết thương, chiếc xe máy biến mất