thí sinh hoa hậu hoàn vũ Việt Nam: Video:Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN: 'Quốc tịch của người Trung Quốc là... Vạn Lý Trường Thành'