thể thao quốc tế: Vừa vô địch, Man City đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng