The Rock: The Meg đại thắng phòng vé, fan sốt ruột mong chờ ngoại truyện Fast & Furious