The Look Vietnam 2017: CGV Việt Nam thu về gần 2.800 tỷ đồng năm 2017