The Look Vietnam 2017: Nhãn hàng bất ngờ xác nhận là có 2 Quán quân 'The Look', Kỳ Duyên ngơ ngác giữa đêm!