Thế giới

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 19 sáng 25/7 đã công bố danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc.

Danh sách này bao gồm các ông: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Lật Chiến Thư, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19
Các ủy viên Ban Thường vụ chính thức ra mắt

Trước đó, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra hôm 24/10, các đại biểu đã thông qua danh sách 204 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình​ và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua danh sách 172 Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 và danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) gồm 133 người. Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Dưới đây là tiểu sử tóm tắt của 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19

Theo Sầm Hoa - Ngô Tuyết (VietNamNet)
Tin mới hơn