Thế giới

Phiến quân IS dùng cả trẻ sơ sinh để tuyên truyền