Thế giới

Ông Kim Jong-un bắt lãnh đạo quân đội xem xử tử bộ trưởng quốc phòng?